ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane do dnia 19.07.2021 przez formularz zgłoszeniowy na stronie  PZOS:
https://orienteering.org.pl/pzos/entries

KATEGORIE

KM10, KM12, KM14, KM16, KM18, KM20, KM21, KM21E, KM35, KM40, KM45, KM50, KM55, KM60, KM65, KM70, KM75, KM80, KM85, KM90, Rodzinna, Krótka, Średnia, Długa.
W przypadku małej liczby zgłoszonych organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii.

WPISOWE

Kategorie I termin
30.04.2021
II termin
19.07.2021
po terminie
KM10-16, Rodzinna, Krótka 15zł / etap
60zł / 4 etapy
20zł / etap
75zł / 4 etapy
25zł / etap
100zł / 4 etapy
KM18 i starsi, Średnia, Długa 30zł / etap
120zł / 4 etapy
40zł / etap
150zł / 4 etapy
50zł / etap
200zł / 4 etapy

O ważności zgłoszenia w danym terminie decyduje wpłata wpisowego na konto organizatora, a nie fakt wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

PŁATNOŚCI

Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Nr konta: 87 1160 2202 0000 0002 3017 7716

W tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu (imię i nazwisko zawodnika), za który wnoszona jest opłata.
Zapotrzebowanie na faktury prosimy zgłaszać mailowo na adres sudety@sudetycup.pl.

ZMIANY I REZYGNACJE

Do końca danego terminu zgłoszeń istnieje możliwość bezpłatnej modyfikacji swojego zgłoszenia (w tym jego usunięcie). Po terminie w przypadku nieobecności wszystkie osoby zgłoszone zostaną obciążone 50% wartości wpisowego.